header VOMgroep mobile

Demontagewerk

Demonteren (in de volksmond 'slopen') is tegenwoordig best complex. Dat komt omdat er steeds meer eisen worden gesteld aan bouwen en slopen. Er moet worden voldaan aan regelgeving en voorwaarden. Daardoor is het lastig om aan alle facetten van maatschappelijk verantwoord demonteren evenveel aandacht te besteden.

Vaak zijn er veel partijen betrokken bij een project waardoor er onduidelijkheid bestaat over wie waarvoor verantwoordelijk is. Er is geen overzicht en kansen worden misschien niet optimaal benut. Dat is jammer. Vooral bij kleinere demontageprojecten kan er juist grote winst behaald worden. Door voldoende aandacht te hebben voor alle facetten van maatschappelijk verantwoord demonteren en recyclen biedt de VOM groep voor u een oplossing om milieubewust de klus te klaren.

Onze filosofie

Demonteren moet verantwoord, veilig en milieubewust gebeuren. En dat behelst meer dan alleen het groene bestek en het recyclen van bouwmaterialen. Wij gaan liever een stap verder!

Hergebruik en recycling van vrijkomende bouwstoffen en het afvoeren van gevaarlijke stoffen zijn belangrijke aspecten in onze projecten. Maar andere maatschappelijke belangen zijn voor ons van even grote betekenis. Daarbij denken wij bijvoorbeeld eens aan de omgevingsveiligheid, beperking van overlast voor omwonenden, maar ook aan de flora en fauna in de directe omgeving. Allemaal aspecten die aandacht verdienen. En dan zijn er nog sociale doelen zoals arbeidsre-integratie. Daarmee geven we de minder kansrijken op de arbeidsmarkt een kans.