header VOMgroep mobile

Brandpreventie

Beton, staal, glas en stenen. Degelijke constructie, goede afwerking, fraaie inrichting. Aan alles is gedacht: verlichting, verwarming en ventilatie, elektra en water. Het gebouw klopt, helemaal. Het werk kan beginnen, bezoekers zijn welkom, althans zo lijkt het.

Maar is het gebouw echt prettig om in te werken? Is het gebouw veilig, voelen de mensen zich veilig? Klopt alles werkelijk?

Een gebouw dient zodanig ingericht te zijn dat in geval van brand de gebruikers veilig kunnen vluchten, veilig gered kunnen worden en dat de uitbreiding van de brand en rook zoveel mogelijk beperkt worden. Vanuit het scenario "brand" wordt een gebouw opgedeeld in brandcompartimenten en vluchtwegen. Bovendien moet de hoofddraagconstructie gedurende een bepaalde tijd haar dragende functie blijven behouden.

Gedurende de levenscyclus van een gebouw worden er regelmatig mutaties verricht aan de installatie en bouwkundige elementen. Het is van het grootste belang dat hierbij aandacht is en blijft voor de consequenties die dit soort activiteiten hebben voor de bouwkundige brandpreventieve maatregelen die zijn genomen tijdens de oorspronkelijke bouw en waarop de bouw- en gebruiksvergunningen zijn afgegeven.

Zonder gerichte aandacht voor de brandwerende voorzieningen zal binnen een korte periode een groot gedeelte van deze voorzieningen teniet gedaan zijn door veranderingen en doorbrekingen van de brandscheidende constructies. Dit kan niet alleen mogelijke consequenties voor het veiligheidsniveau en de gebruiksvergunning hebben maar de eigenaar van het gebouw kan ook voor grote onvoorziene uitgaven komen te staan.

De sleutel tot beheersbaarheid ligt dan ook in het volledige traject van voorlichting tot en met het daadwerkelijk herstellen van de doorbrekingen en veranderingen. Dit leidt niet alleen tot permenente handhaving van het beoogde veiligheidsniveau maar zal ook de onderhoudskosten verlagen en beheersbaar maken.

De VOM groep b.v. is de professional die u daar bij kan helpen!

Op uw uitnodiging maakt één van onze inspecteurs met u een verkennende afspraak. In dit gesprek kijken wij samen met u naar de brandcompartimenteringen, de brandwerende voorzieningen, de aanwezige informatie zoals gebruiksvergunningen, logboek rook- en brandwerende afdichtingen en plattegronden. Indien nodig, zal de inspecteur van de VOM groep b.v. na het gesprek een volledige inventarisatie van uw gebouw uit kunnen voeren. Alle rook- en brandwerdende afdichtingen worden dan opgenomen in het logboek en beschadigingen worden door onze applicateur gerepareerd.