header VOMgroep mobile

Project Management

VOM groep voert onafhankelijk Project Management en is gespecialiseerd in inrichtings- en bouwmanagement voor o.a. kantoorhoudende organisaties en ontwikkelaars. De VOM groep begeleidt opdrachtgevers bij de voorbereiding en realisatie van huisvesting en bouwprojecten, is professioneel deskundig en streeft naar duurzame relaties. Een goede prijs kwaliteit verhouding is hierbij uitgangspunt.

De VOM groep is van mening dat Project Management meer is dan signaleren en rapporteren. Door onze kennis op het gebied van ontwerp, techniek en bouwprojecten, kunnen wij sturend zijn in het gehele proces. Wij maken niet alleen de kosten transparant maar dragen ook oplossingen en mogelijke bezuinigingen aan, waardoor het project binnen het gestelde budget gerealiseerd kan worden.